ładowanie...

Pamiętaj!

Na niektóre wydarzenia wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Oprócz tego pojawiają się też zalecenia wiekowe. Ulubione wydarzenia zostają zapisane w pamięci przeglądarki.

matematyka i informatyka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Technologia Blockchain i kryptowaluty – szanse i zagrożenia.

godziny: 19.30-21.00

Na wstępie zostanie omówiona technologia Blockchain, będąca podstawą dla kryptowalut. Następnie prelegent zaprezentuje w jaki sposób są tworzone („wydobywane”) i przechowywane kryptowaluty, co je od siebie różni i dlaczego jest ich tak wiele. Poruszone zostaną tematy wymiany kryptowalut na towary …

— demonstracje, pokazy

Gry sieciowe "Forge of Empires"

godziny: 21.00-22.00

W trakcie wprowadzenia zostaną przedstawione technologie wykorzystywane do tworzenia gier sieciowych, wymagania jakie muszą spełnić gracze oraz potencjalne problemy techniczne jakie mogą się pojawić podczas gry. Omówione zostaną takie pojęcia jak strategia, wieloplatformowość, mikropłatności, uzależnienie od gier. Uczestnicy warsztatów będą …

— warsztaty

Odkrywanie własności liczb z kalkulatorem graficznym

godziny: 16.00-17.30

Użyte środki dydaktyczne: komputer, rzutnik multimedialny, program - wirtualny kalkulator fx - 9860G, zestaw kalkulatorów graficznych fx - 9860G, prezentacja multimedialna, karty z treścią zadań, karty pracy, mazaki, ołówki, duże arkusze papieru, masa plastyczna do plakatów Zadania zróżnicowane dla każdej grupy …

— warsztaty

Odkrywanie własności liczb z kalkulatorem graficznym

godziny: 17.45-19.15

Użyte środki dydaktyczne: komputer, rzutnik multimedialny, program - wirtualny kalkulator fx - 9860G, zestaw kalkulatorów graficznych fx - 9860G, prezentacja multimedialna, karty z treścią zadań, karty pracy, mazaki, ołówki, duże arkusze papieru, masa plastyczna do plakatów Zadania zróżnicowane dla każdej grupy …

— warsztaty

Odkrywanie własności liczb z kalkulatorem graficznym

godziny: 19.30-21.00

Użyte środki dydaktyczne: komputer, rzutnik multimedialny, program - wirtualny kalkulator fx - 9860G, zestaw kalkulatorów graficznych fx - 9860G, prezentacja multimedialna, karty z treścią zadań, karty pracy, mazaki, ołówki, duże arkusze papieru, masa plastyczna do plakatów Zadania zróżnicowane dla każdej grupy …

— warsztaty

nauki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Więcej za mniej, czyli jak negocjować, aby osiągnąć cel.

godziny: 16.00-17.30

Forma - wykład z formami aktywizującymi uczestników - ćwiczenia, testy, gry sytuacyjne, dyskusja.

— wykłady

Autoprezentacja - jak dobrze wypaść przed maturą ustną?

godziny: 17.45-19.15

Forma - wykład z formami aktywizującymi uczestników - ćwiczenia, testy, gry sytuacyjne, dyskusja.

— wykłady

Zarządzanie czasem własnym receptą na sprawność i skuteczność.

godziny: 19.30-21.00

Forma - wykład z formami aktywizującymi uczestników - ćwiczenia, testy, gry sytuacyjne, dyskusja.

— wykłady

Finansowanie Szkolnictwa wyższego a prawo do bezpłatnej nauki

godziny: 16.00-17.30

Szkolnictwo wyższe i system nauki podlega na świecie radykalnym przemianom. Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj finansowanie, a właściwie jego funkcja i skutek. Poziom nakładów i sposób ich dystrybucji stanowi dziś bowiem o potencjale danego kraju. W najwyżej rozwiniętych gospodarkach finansowanie …

— wykłady

Przedsiębiorczość w praktyce: Chłopska Szkoła Biznesu - gra.

godziny: 17.45-19.15

Zdeklarowane osoby wezmą udział w rozgrywce ekonomicznej gry symulacyjnej. Całościową rozgrywkę poprzedzi krótka prezentacja wprowadzająca w realia XVIII-wiecznej wsi Andrychów, dzięki której uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z przedsiębiorczością i zaradnością tamtejszych chłopów. Omówione zostaną również zasady gry oraz możliwe jej warianty, które …

— gry, konkursy, zabawy edukacyjne

Kontrola zarządcza sprawnym narzędziem skutecznego zarządzania organizacją

godziny: 19:30-20:15

System kontroli zarządczej stanowi bardzo skuteczne narzędzie w procesie usprawniającym zarządzanie, które ma na celu zwiększenie efektywności i skuteczności działania poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych. Spośród obszarów i standardów kontroli zarządczej, szczególną uwagę należy zwrócić na system zarządzania ryzykiem. Każda …

— wykłady

Projekcja filmu „Nieobojętni”

godziny: 21:00-22:00

— projekcje filmowe, widowisko

Wpływ nowych technologii na współczesną kampanię wyborczą

godziny: 19:30-21:00

— wykład

Brak wyników spełniających zaznaczone filtry.

16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
pokaż harmonogram
powiększ harmonogram
ukryj