Rezerwacja miejsc

Informacja nt. terminu i sposobu rezerwacji miejsc dla wydarzeń objętych rejestracją zamieszczona została w programie Małopolskiej Nocy Naukowców. W zależności od instytucji realizującej program rezerwacja miejsc odbywa się poprzez:

  • formularz rejestracyjny 
  • telefonicznie
  • mailowo

Ponadto, na niektóre wydarzenia w Krakowie, uruchomiony zostanie elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej w zakładce program (ścieżka dostępu: program – Kraków –  instytucja –  wydarzenie).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat rejestracji.