Elektromiografia (EMG) – obrazowanie aktywności elektrycznej mięśni

— pokazy, warszataty

Elektromiografia (EMG) jest metodą rejestracji sygnałów elektrycznych generowanych przez mięśnie.

EMG-biofeedback to technika treningowa mięśni wykorzystująca „biologiczne sprzężenie zwrotne” poprzez obrazowanie ich aktywności elektrycznej w czasie rzeczywistym.

Podczas pokazu ochotnicy będą mieli możliwość podłączenia się do aparatury EMG i uczestnictwa w wybranym zadaniu:
– trening skurczu mięśnia powyżej ustalonego progu,
– trening precyzji skurczu i relaksu mięśnia,
– ćwiczenie z użyciem hantli,
– trening ciosów bokserskich na tarczę,
– gra komputerowa, w której steruje się określonym obiektem za pomocą odpowiedniego skurczu i relaksu własnych mięśni.