Grafika warsztatowa – techniki druku wypukłego

— demonstracje, warszataty