Laboratorium analiz fizykochemicznych

— ćwiczenia laboratoryjne, konkursy, pokazy, warsztaty

W czasie pokazu oznaczany jest skład pierwiastkowy drobnych przedmiotów (biżuteria, monety) przyniesionych przez widzów. Omówiona jest również zasada działa spektrofluorymetru oraz prezentowane są nietypowe próbki o interesującym wyglądzie.