Laboratorium analiz fizykochemicznych

— laboratoria

Zaprezentowane będą podstawowe metody rozróżniania metali. Analizy prowadzone będą przy użyciu spektrofluorymetru. Możliwym będzie wykonanie analiz nieniszczących (bardzo małych elementów), przyniesionych przez słuchaczy