Laboratorium Analiz Porowatości

— zwiedzanie laboratorium

W takcie pokazu będą pokrótce prezentowane dwie techniki badawcze. Spektroskopia w podczerwieni oraz metoda określania powierzchni właściwej przy pomocy niskotemperaturowej sorpcji azotu. Pierwsza z wymienionych technik posłuży do przedstawienia zasady oddziaływania światłą z materią. W trakcie pokazu zostaną także omówione obszary zastosowania spektroskopii w podczerwieni.  Prezentacji drugiej z wymienionych technik będzie towarzyszyć pokaz właściwości ciekłego azotu, które m.in. umożliwiają wyznaczenie powierzchni właściwych ciał stałych. Zostanie omówiona zasada pomiaru oraz zaprezentowana aparatura pomiarowa.