Laboratorium mikroskopii elektronowej (SEM)

— laboratoria, pokazy

Nanostruktury i nanomateriały. Czyli piękno nanotechnologii.
Prezentacja w formie pokazu. Uczestnicy będą mogli przenieść się w świat nanomateriałów. Dostrzec potęgę nowoczesnych technologii. W krótkich komentarzach wyjaśnione będą podstawowe pojęcia związane z mikroskopią elektronową jak również zagadnienia związane z nanomateriałami i nanostrukturami.