Laboratorium mikroskopii elektronowej (TEM)

— laboratoria, pokazy

Nanostruktury i nanomateriały.
Pokaz mikroskopii transmisyjnej. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami oraz metodami analitycznymi. Poznają różnicę między mikroskopią SEM a TEM.