Magnetyczny zapis informacji czyli nanotechnologia w domu i w kieszeni

— wykład

W jaki sposób komputery przechowują informacje? Jak będą to robić w przyszłości? Czy mechanika kwantowa to abstrakcyjne narzędzie dywagacji teoretycznych czy będziemy ją mieć w kieszeni? A co już
dzisiaj mamy w kieszeni? Kto może odpowiedzieć na tak szeroko postawione pytania? Potrzebny będzie współczesny człowiek renesansu…