Modelowanie Procesu Wyciskania

— laboratoria

Proces wyciskania jest jednym z podstawowych procesów przeróbki plastycznej metali. Umożliwia otrzymywanie elementów o bardzo złożonym kształcie.