Podsłuchiwanie Wszechświata

— demonstracje, pokazy

Możliwe odwołanie przy wyjątkowo niekorzystnej pogodzie.
Pokaz obserwacji za pomocą 15-metrowego radioteleskopu z możliwością „podsłuchania” obiektów na niebie oraz wykonania skanu jednego z nich. Obserwacje poprzedzone będą krótkim wstępem na temat radioastronomii, która jest wciąż mało znana dla ogółu. Omówione zostaną najważniejsze obiekty dostrzegalne na radiowym niebie. W ciągu 40-minutowego pokazu zaprezentowany będzie odbiór sygnału pochodzącego z Kosmosu.