Podsłuchiwanie Wszechświata

— pokazy

Pokaz obserwacji za pomocą 15-metrowego radioteleskopu z możliwością „podsłuchania” obiektów na niebie oraz wykonania skanu jednego z nich.