Pokazy pirotechniczne

— pokazy

Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmian programu pokazów wynikających z możliwości organizacyjnych, zaangażowania uczestników oraz warunków atmosferycznych.