Nowoczesne technologie wytwarzania

Celem pokazów i zajęć laboratoryjnych jest przedstawienie nowoczesnych technologii wytwarzania, zarówno konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych. Poruszone zostaną zagadnienia związane z technologiami wytwarzania: obróbka CNC, cięcie strumieniem wody, EDM, metody przyrostowe. Uczestnicy Nocy Naukowców podczas pobytu w laboratorium będą mieli możliwość zapoznania się ze sterowaniem obrabiarkami CNC, działaniem elastycznego gniazda wytwarzania (robot + EDM + maszyna współrzędnościowa), zasadami drukowania 3D. Zostanie przeprowadzony pokaz systemu inżynierii odwrotnej z wykorzystaniem skanera 3D i ramienia pomiarowego, służące do pozyskania informacji o budowie mierzonego przedmiotu. Zostanie przedstawiona działanie drukarek przestrzennych (3D) jak również przykład modelowania 3D z wykorzystaniem urządzenia haptycznego. Możliwe jest również zaprezentowanie prostej wycinarki/grawerki laserowej.