Prezentacja Pracowni Spektroskopii Ramanowskiej

— zwiedzanie laboratoriów

Wprowadzenie do zasady zjawiska rozpraszania światła. Budowa i działanie spektrometru ramanowskiego, mikroskopu i lasera, przy pomocy których będzie prowadzony pokaz. Możliwości rozpoznania budowy i struktury materii metodą spektroskopii ramanowskiej. Pomiary przykładowych przedmiotów z życia codziennego, np. papier, biżuteria, opakowania.