„Metale w medycynie”

— wykład

wykładowca: dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH