Sole w naszym otoczeniu. Reakcje analityczne. Katalizatory: rozkład perhydrolu. Chemiluminescencja

— demonstracje, eksperymenty, pokazy, warsztaty

  • Warsztaty – Sole w naszym otoczeniu: chlorek sodu, azotan(V) potasu, wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu, węglan wapnia. Badanie właściwości soli dostępnych w gospodarstwie domowym. Wykrywanie chlorku sodu i wodorowęglanu wapnia w wodzie, rozkład termiczny wodorowęglanu sodu i wodorowęglanu amonu.
  • Reakcje analityczne – Strącanie barwnych osadów soli  (suchy lód + Ca(OH)2 )
  • Pokaz – katalizatory: rozkład perhydrolu