Wszechświat w zasięgu ręki

— pokazy

Obserwacje Drogi Mlecznej za pomocą specjalizowanego, zautomatyzowanego radioteleskopu 3m działającego w ramach programu EUHOU-MW.