Wycieczka po nowym budynku Wydziału Chemii UJ (sale wykładowe, laboratoria dydaktyczne, laboratoria badawcze)

— zwiedzanie