Wystawa interaktywna „Nauki dawne i niedawne”

— wystawy

Wystawa interaktywna prezentująca w formie eksperymentów wykonywanych samodzielnie przez widza wybrane zagadnienia z dziedziny fizyki (ruch falowy), matematyki (przyrządy ułatwiające prowadzenie obliczeń ) oraz astronomii (pomiary będące podstawą do wyznaczania współrzędnych na sferze niebieskiej – pomiar czasu i kątów).