Zwiedzanie laboratoriów i pracowni naukowych w nowej siedzibie Wydziały Chemii UJ – spotkanie z naukowcami

— prezentacje, zwiedzanie