Wyniki konkursu „JA, NAUKOWIEC”

Kategoria: 5 – 7 lat 

Wyróżnienie: Antonina Duma

Laureat: Amelia Oroń

Kategoria: 8 – 10 lat

Wyróżnienie: Stanisław Żelazny

Laureat: Maria Kendziak

Kategoria: 11 – 15 lat 

Wyróżnienie: Jakub Mitera

Laureat: Joanna Siemieńska

Kategoria powyżej 16 lat 

Wyróżnienie: Dominika Włoch-Salamon

Laureat: Arkadiusz Wardzała