Astronomia w Krakowie / Astronomy in Krakow (available in English)

Opis wydarzenia:

Organizator: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Obszar: Inny obszar

Godzinny spacer z przewodnikiem po urokliwym terenie Obserwatorium Astronomicznego UJ. Krótka prezentacja instrumentów astronomicznych: radioteleskopu 15m, radioteleskopu 3m, teleskopu Grubb, teleskopu Maksutow z omówieniem ich głównych zadań i zasad działania. Uczestnicy zwiedzą zachowaną, zabytkową część Fortu Skała: korytarz, barbetę, kaponierę oraz zapoznają się z podstawowymi informacjami o Forcie i jego historii.

4 grup po 15 osób, konieczna rezerwacja!

Rejestracja będzie prowadzona elektronicznie. Rozpocznie się 21 września o godzinie 9:00.


Available in English!

An hour-long guided stroll through the charming grounds of the Astronomical Observatory of the Jagiellonian University. Brief presentation of astronomical instruments: 15-meter and 3-meter radio telescope, grubb telescope, Maksutov telescope, including an explanation of their main tasks and principles of operation. Participants will explore the preserved, historic part of Fort Skała: corridor, barbette, caponier, and Get acquainted with fundamental information about the Fort and its history.

1 group of 15 people each, reservation required!

Online registration will be available  from 21st october 9:00 a.m.

Informacje:

ADRES : Orla 171, 30-244 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : Obserwatorium Astronomiczne

Skip to content