Czy INNI są naprawdę inni? | Чи ІНШІ дійсно інші?

Opis wydarzenia:

Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Obszar: inteligentne i bardziej zielone miasta

Czym jest „wielokulturowość”? W ich trakcie uczestnicy zastanowią się nad takimi pojęciami jak inny, obcy, dialog międzykulturowy, empatia, tolerancja oraz wartości. Pytania, nad którymi będziemy pracować:  Co łączy a co dzieli ludzi? Co przeważa? Czy to, co  łączy czy to, co dzieli ludzi? Jak można zwiększyć ten obszar „wspólności”? Warsztaty skierowane są dzieci do polskich i ukraińskich. Zostaną poprowadzone w języku polskim i ukraińskim.

Що таке «мультикультурність» Темою семінару стануть цінності, спільні для багатьох культур, що мають характер універсальних цінностей. Що об’єднує і що розділяє людей? Що переважає? Чим є те, що об’єднує або те, що розділяє людей? Як можна збільшити цю область «спільності»? Майстер-класи скеровані для польських та українських дітей. Вони проводитимуться польською та українською мовами.

 

Informacje:

ADRES : Rakowicka 27, Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : Pawilon B, sala 052

Skip to content