Konkurs plastyczny „Kim był Mikołaj Kopernik? ”

Opis wydarzenia:

Organizator: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Obszar: Inny obszar

Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego „Kim był Mikołaj Kopernik? ”

Celem konkursu jest opracowanie pracy plastycznej dowolną techniką w formacie min. A3, prezentującej zawody związane z pracą naukową Mikołaja Kopernika. Szczegóły zostaną zawarte
w regulaminie konkursu dostępnego na stroni:

https://www.ans-ns.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/wydarzenia/5528-zapraszamy-na-malopolska-noc-naukowcow-2023

Zgłoszenia należy przesyłać na maila biurokarier@ans-ns.edu.pl

Termin dostarczenia pracy do 25.09.2023 r.do godz. 15:30.

Informacje:

ADRES : ul. Kościuszki 2, 33-300 Nowy Sącz

LOKALIZACJA WYDARZENIA : budynek Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, sala 10

Skip to content