Lewitacja magnetyczna z wykorzystaniem nadprzewodnika wysokotemperaturowego – wykład połączony z pokazem

Opis wydarzenia:

Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Obszar: inteligentne i bardziej zielone miasta

Wykład rozpocznie się od pokazania rysów historycznych kriogeniki i wkładu w tę dziedzinę krakowskich naukowców: Olszewskiego i Wróblewskiego (profesorów UJ). Jako przygotowanie do zasadniczej treści wykładu, zostaną zaprezentowane rekwizyty obrazujące działanie elektryczności. Wykładowca wprowadzi następnie pojęcie nadprzewodnictwa i niskich temperatur a także cieczy kriogenicznych (ciekły azot). Wyjaśnione zostanie w przystępny sposób fizyczne zjawisko doskonałego diamagnetyzmu, które jest podstawą lewitacji magnetycznej. Na rysunkach i na filmie pokazane zostaną rozkłady linii sił pola magnetycznego wokół magnesów umożliwiające lewitację. Pokazane zostaną także ilustracje rzeczywistych pociągów MAGLEV (wykorzystujących lewitację magnetyczną). Kulminacją wykładu będzie pokaz lewitacji magnetycznej dysku nadprzewodnika wysokotemperaturowego, schłodzonego ciekłym azotem. Zademonstrowana będzie także lokomotywa (zabawka) wyposażona w nadprzewodnik, która swobodnie lewituje nad torem magnetycznym. Rezultatem dydaktycznym wygłoszonego wykładu a przede wszystkim demonstracji eksperymentalnej będzie zapoznanie słuchaczy Nocy Naukowców z bardzo spektakularnym zjawiskiem jakim bez wątpienia w fizyce jest zjawisko nadprzewodnictwa. Wszystkie te zjawiska słuchacze będą mogli zaobserwować osobiście, co zdaniem prowadzącego w bardzo dobry sposób uatrakcyjni wykład i podniesie jego walory dydaktyczne.
Pokazy rozpoczynają się o pełnych godzinach:  18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00.

Informacje:

ADRES : Mickiewicza 30, Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : budynek B1 sala 121

Skip to content