Reaktory SMR a Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ)

Opis wydarzenia:

Organizator: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie

Obszar: Inny obszar

Małe reaktory modułowe (SMR) to temat ostatnio często obecny w przestrzeni medialnej i debacie publicznej. Często jednak pojawiają się niedokładne określenia pojęcia SMR. Wykład ma m.in. na celu próbę uporządkowania tych zagadnień i w konsekwencji lepszego zrozumienia problemu. Pojawienie się na rynku reaktorów SMR umożliwia inne spojrzenie na energetykę jądrową. SMR-ami interesują się eksporterzy technologii jądrowych, potencjalni importerzy a także prywatni inwestorzy. Zalety i szerokie możliwości zastosowania mogą spowodować, że ten nowy typ reaktorów odegra istotną rolę w projektach służących m.in. dekarbonizacji. W trakcie wykładu zostaną omówione różne znaczenia terminu SMR oraz historia rozwoju tego typu rozwiązań. Słuchacze zapoznają się z rozwojem i globalną sytuacją SMR-ów na świecie oraz z możliwościami wykorzystania energii jądrowej z takich reaktorów w aspekcie energetycznym i cieplnym. Ważnym aspektem jest ekonomia SMR-ów i bariery ich wejścia na rynek. Omówione zostaną też zagadnienia reaktorów SMR w kontekście Polskiego Programu Energetyki Jądrowej.

Informacje:

ADRES : ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : Aula IFJ PAN

Skip to content