Słowem i obrazem. Najważniejsze wypowiedzi znanych fotografów

Opis wydarzenia:

Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Obszar: inteligentne i bardziej zielone miasta

Podczas wykładu zostaną omówione wypowiedzi teoretyczne polskich oraz zagranicznych fotografów. Mistrzowie obiektywu przemawiają bowiem do swych odbiorców nie tylko za pośrednictwem obrazów, ale snują także refleksje o charakterze słownym. Wielu z nich zapisało się w historii fotografii dzięki celnym wypowiedziom. Do dziś mówimy m.in. o „decydującym momencie” (H. Cartier-Bresson), o potrzebie „bliskości w stosunku do tematu” (R. Capa), a także o tym, aby nigdy nie chować aparatu do plecaka, bo rzeczywistość potrafi zaskoczyć (J. McNelly). Za każdą z tych wypowiedzi kryje się bogate doświadczenie ich autorów. Wybranym uwagom teoretycznym towarzyszył będzie pokaz znanych lub mniej znanych fotografii. Wydarzenie odbywa się w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców.

Informacje:

ADRES : online

Skip to content