Spotkanie z technologią HYPERLOOP

Opis wydarzenia:

Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Obszar: inteligentne i bardziej zielone miasta

W ramach tego spotkania naukowcy Wydziału Zarządzania i studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Transpeed scharakteryzują tę technologię, opiszą badania nad przyszłym jej wdrożeniem, które były prowadzone m.in. na Wydziale Zarządzania AGH i przedstawią wizję transportu przyszłości bazującego na kolei próżniowej. Pokażemy też model dworca Hyperloop wydrukowany na naszych drukarkach 3D.

Całość wydarzenia to 2-godzinny pakiet wykładów, prezentacji w laboratorium i dyskusji, według następującego planu:

  • 16.00-16.30 prezentacje naukowe referatów dwóch zespołów: jeden pod kierownictwem dr inż. Oleiny Stryhunivskiej (Socioeconomic Aspects of Hyperloop Development) i drugi pod kierownictwem dr inż. Rafała Rumina (Przegląd zastosowań narzędzi informatycznych do zarządzania systemu transportowego Hyperloop) [D-14; aula A-03]

 

  • 16.30 – film o pracach Studenckiego Koła Naukowego Transpeed nad modelem dworca Hyperloop wydrukowanego w 3D w Laboratorium Druku 3D na Wydziale Zarządzania i ich udziale w konferencji European Hyperloop Week, która odbyła się w sierpniu 2022 w holenderskim Deft [D-14; aula A-03]

 

  • 16.00-18.00 otwieramy laboratorium Druku 3D na WZ AGH (Gramatyka 10, D-14, p. 206), studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Transpeed pokażą jak pracują na drukarkach 3D. W godzinach 16.05; 16.30; 17.00; 17.30 będą w laboratorium 5-minutowe mini prelekcje o zasadzie druku 3D i używanym oprogramowaniu, a w międzyczasie można obejrzeć laboratorium, pracę drukarek i zadać bardziej szczegółowe pytania.

Informacje:

ADRES : ul. Gramatyka 10, Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : budynek D-14; aula A-03

Skip to content