Sprawiedliwość klimatyczna TERAZ!

Opis wydarzenia:

Organizator: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Obszar: zmiany klimatyczne (redukcja CO2)

Mamy bardzo mało czasu na wyhamowanie zmian klimatycznych. Przed miastami, w których mieszka ponad połowa ludzkości, stoją poważne wyzwania związane nierównym rozwojem społeczno-ekonomicznym grup mieszkańców, dezintegracją społeczno-przestrzenną i degradacją środowiska naturalnego. Odpowiedzią wobec tych wyzwań są różne modele rozwoju miejskiego, wyznaczające cele, priorytety i działania lokalnych polityk miejskich. Celem warsztatów jest przedyskutowanie społecznych aspektów transformacji miast w kierunku miast sprawiedliwych, włączających, bezpiecznych dla wszystkich ludzi, miast troszczących się o środowisko naturalne. Uczestniczki i uczestnicy warsztatów MNN poznają przykłady polityk miejskich oraz oddolnych działań obywatelskich z Polski i zagranicy wpisujące się w tzw. Cele Zrównoważonego Rozwoju. Zbudujemy modele miasta zrównoważonego, zastanawiając się nad potrzebami, możliwościami i barierami wdrożenia modeli w rzeczywistości polskiej.

Rejestracja będzie prowadzona elektronicznie. Rozpocznie się 21 września o godzinie 9:00.

Informacje:

ADRES : Grodzka 52, 31-044 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : Instytut Socjologii UJ, sala 61

Skip to content