Świat na krawędzi

Opis wydarzenia:

Organizator: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Obszar: zmiany klimatyczne (redukcja CO2)

Emisja gazów cieplarnianych, pochodzących między innymi ze spalania paliw kopalnych, prowadzi do coraz szybszego wzrostu średniej temperatury na Ziemi, określanego jako globalne ocieplenie. Wzrost temperatury prowadzi z kolei do nasilenia się ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, powodzie, deszcze nawalne, susze. Globalne ocieplenie wraz z zanikiem siedlisk, spowodowanym w dużej mierze przez rolnictwo, wraz z zanieczyszczeniami gleby i powietrza pochodzącymi z przemysłu i rolnictwa, są odpowiedzialne za masowe wymieranie, które jest już nazywane szóstym masowym wymieraniem gatunków. Procesy te, zarówno składowa klimatyczna, jak i ekologiczna, zagrażają nie tylko dzikiej przyrodzie, ale ludzkiej cywilizacji. W trakcie dyskusji poruszone będą zagadnienia związane ze stanem Ziemi i kondycją ludzkiego społeczeństwa, możliwościami zatrzymanie negatywnych procesów i koniecznymi działaniami aby uchronić planetę przed nieuchronną katastrofą.

Informacje:

ADRES : ul. Gronostajowa 7, Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : Instytut Nauk o Środowisku, sala 1.1.1

Skip to content