fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

Czy darowanemu koniowi powinno zaglądać się w zęby?

— warsztaty

Budowa i zmiany zachodzące na zębach koni podczas ontogenezy dzięki opracowaniu uniwersalnych schematów pozwalają na określenie ich wieku. Mimo pewnych wątpliwości co do skuteczności tej metody może ona pełnić pomocniczą rolę w identyfikacji koni o nieudokumentowanym pochodzeniu lub gdy taka dokumentacja jest niedostępna. Może także pomóc właścicielom, hodowcom czy lekarzom weterynarii przy podejmowaniu decyzji dotyczących kupna, ubezpieczenia lub leczenia a także dostarczyć informacji na temat specyficznych cech morfologicznych niektórych typów i ras koni. Na początku warsztatów przy pomocy krótkiej prezentacji multimedialnej zostaną przedstawione zasady rozpoznawania wieku koni w poszczególnych okresach życia. Następnie spróbujemy wykorzystać zdobyte informacje w praktyce, określając wiek koni na podstawie wyglądu zębów siecznych, oglądając preparaty anatomiczne (czaszki, żuchwy i szczęki koni).

wykładowca: dr hab. Jarosław Łuszczyński, prof. URK

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

Drogą mailową.

a.osikowski@urk.edu.pl
Dostosuj