fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

Czy należy ufać wynikom sondaży?

— wykłady

Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej (on-line)

Uczestnicy warsztatu zostaną zapoznani z problematyką badań nad opinią publiczną, szczególnie w kontekście ich perswazyjnego wykorzystania przez podmioty polityczne i medialne. Kampanie wyborcze to czas, w którym obywatele poddawani są najbardziej intensywnym impulsom informacyjnym, wśród których jednym z ważniejszych są publikowane w mediach wyniki badań sondażowych. W trakcie warsztatu poruszone zostaną wątki zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Jego celem będzie wyposażenie uczestników w kompetencje i umiejętności pozwalające bardziej racjonalnie interpretować i oceniać wiarygodność danych sondażowych.

Wydarzenie jest dostępne on-line >>

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

formularz rejestracyjny

Dostosuj