fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

Doświadczenia fizyczne dla każdego

— warsztaty

Warsztaty umożliwiające zapoznanie się z otaczającymi zjawiskami i prawami fizycznymi poprzez samodzielne przeprowadzanie prostych doświadczeń pod okiem pracowników Instytutu. W trakcie wydarzenia uczestnicy będą mogli między innymi wyznaczyć gęstość i lepkość wybranych cieczy oraz współczynnik załamania światła, a także  sprawdzić drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego czy też prawo Ohma dla prądu stałego. Ponadto,  w trakcie warsztatów możliwa będzie obserwacja dyfrakcji światła i wielu innych ciekawych zjawisk. Rodzaj ćwiczenia dobierany będzie w zależności od wieku uczestników.

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

formularz elektroniczny

Dostosuj