fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

Jak zamknąć drzwi obrotowe? Czyli kilka słów o elastyczności poznawczej

— pokazy i eksperymenty, wykłady

Podczas wykładu uczestnicy wydarzenia zostaną zapoznani z prostymi przykładami elastyczności poznawczej, co umożliwi im przyswojenie terminologii i wiedzy związanej z tą tematyką. Wykład ma na celu wyjaśnienie czym jest elastyczność poznawcza oraz dlaczego jest ona ważna w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Podczas prezentacji zostanie omówione za co odpowiada elastyczność poznawcza. W trakcie wydarzenia zostaną również przedstawione przykłady chorób w których procesy poznawcze są zniekształcone (np. depresja), co umożliwi zwiększenie świadomości na temat wybranych zaburzeń psychicznych. Ponadto w obrazowy sposób zostaną przedstawione metody badań elastyczności poznawczej u ludzi (np. Wisconsin Card Sorting Task) i u zwierząt (test Probabilistic Reversal Learning [PRL]). W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną przykładowe testy oceniające elastyczność poznawczą, oraz film przedstawiający szczura laboratoryjnego wykonującego test PRL.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety:

a) uczniowie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAPCwzP3PHURUs6nSbqkdod1xyYWEzWFiz9r55kk3Xqer2Pg/viewform

b) dorośli: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ03D6dFYTLfE1_Pog5FirImttVzfwqG9qPCqT710ZTj59eQ/viewform

Wydarzenie poprowadzi doktorantka Pracowni Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych, Zakładu Farmakologii Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (http://if-pan.krakow.pl/pl/zaklady/zaklad-farmakologii/pracownia-neurobiologii-emocji-i-procesow-poznawczych/).

wykładowca: mgr inż. Paulina Surówka

Wydarzenie jest dostępne on-line >>

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

To wydarzenie nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Dostosuj