fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

Meandry nauki

— widowisko, projekcje filmowe

Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej (on-line)

Filmy nakręcone specjalnie na MNN2021 poświęcone różnym zagadnieniom naukowym rozwijanym w IFJ PAN tj.: astronomii promieniowania gamma, rejestracji promieniowania kosmicznego (CREDO), przyszłym źródłom energii czy teorii fraktali.

Lista filmów:

 • Astronomia promieniowania gamma najwyższych energii
  Promieniowanie gamma to cząstki światła niosące największe energie. Pozwala ono nam obserwować najbardziej spektakularne zjawiska w kosmosie, takie jak wybuchy gwiazd czy potężne czarne dziury w centrach aktywnych galaktyk. Film pokazuje, jak za pomocą sieci ogromnych teleskopów optycznych rejestrujemy promienie gamma i czego z ich pomocą możemy się dowiedzieć o Wszechświecie najwyższych energii.
 • Nowe źródła energii
  W czasie przerwy w eksperymencie, spowodowanej awarią zasilania, Profesor i jego doktorant prowadzą dyskusję (ilustrowaną filmikami i animacjami): o roli energii, jej zużyciu i wciąż rosnących potrzebach współczesnego świata, przy jednoczesnym kurczeniu się zasobów naturalnych, zanieczyszczeniu środowiska; o wykorzystaniu reakcji syntezy termojądrowej, jako nowego źródła energii; o badaniach nad ziemskim toroidalnym słońcem; o reaktorach termojądrowych; o budowie ITER-a; o przyszłych elektrowniach termojądrowych.
 • CREDO – promieniowanie kosmiczne na całym świecie i jego badanie we własnym domu
  W filmie dowiadujemy się, że badanie promieniowania kosmicznego jest ważne dla nauki, ciekawe i dostępne dla każdego – m.in. dzięki smartfonom. Żartobliwy dialog z przybyłym na spotkanie Wszechświatem pokazuje co, jak i dlaczego warto robić. Poznajemy też międzynarodowy projekt CREDO (CREDO.science) w ramach którego promieniowanie kosmiczne rejestruje się na całym świecie – czy również dzięki Wam?
 • Fraktale: piękno ukryte w naturze
  W Naturze wszechobecne są struktury zwane fraktalami, czyli takie, które z jednej strony charakteryzują się bardzo poszarpanym kształtem, a z drugiej wykazują wysokie uporządkowanie strukturalne. Przykładami takich obiektów są np. linie brzegowe czy struktura gór, a ich analiza ukazuje niezwykłe samopodobieństwo tych obiektów na różnych poziomach rozdzielczości. Powszechność fraktali sprawiło, że analiza fraktalna stała się jednym z podstawowych narzędzi badania przyrody. W filmie pokazano na czym polega fraktalność obiektów naturalnych, zademonstrowano czym jest najbardziej intrygująca cecha fraktali – samopodobieństwo oraz jak interpretować dane eksperymentalne z punktu widzenia cech fraktalnych. Uniwersalność geometrii fraktalnej w odniesieniu do obiektów naturalnych wskazuje na to, że jej identyfikacja może stanowić klucz do zrozumienia i matematycznego opisu prawa, które stoi u podstaw ewolucji Wszechświata.
Wydarzenie jest dostępne on-line >>

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

To wydarzenie nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Dostosuj