fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

Na przekór rzece – jak zapory wodne zmieniają systemy rzeczne

— wykłady

Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej (on-line)

Zapory wodne mają istotny wpływ na środowisko geograficzne tworząc nie tylko nowe elementy krajobrazu, ale wpływając na sposób jego funkcjonowania. Z punktu widzenia geograficznego, jedną z najważniejszych zmian jest modyfikacja systemu rzecznego. Badania geografów, głównie hydrologów i geomorfologów fluwialnych, przyczyniają się do rozpoznania reakcji rzek na przegrodzenie przepływu wody przez zapory. Wyniki tych badań służą planistom w gospodarowaniu przestrzenią, przede wszystkim w aplikacji idei zrównoważonego rozwoju. Podczas wykładu przedstawione zostaną wyniki badań wpływu trzech zapór na trzy dużych europejskich systemów rzecznych: (1) zapory wodnej we Włocławku na Wiśle, (2) zapory wodnej w Kaniowie na Dnieprze (na Ukrainie)i (3) zapory wodnej w Gabcikowie  na Dunaju (Słowacja). Zapory stawiane „na przekór rzekom” mają różnych wpływ na reżim rzeki oraz na układ koryt, a także rozmiary i budowę form dna doliny. Rzeki dostosowują się do zmian spowodowanych działalnością człowieka minimalizując szkody spowodowane jego aktywnością w środowisku.

Wydarzenie jest dostępne on-line >>

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

To wydarzenie nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Dostosuj