fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

O pozyskiwaniu żywności – czasy najdawniejsze

— wykłady

Na wykładzie dowiemy się jakimi sposobami nasi przodkowie pozyskiwali żywność. Skrótowo przedstawione zostaną pradzieje człowieka, jego ewolucja i rozprzestrzenianie się. Główny nacisk zostanie położony na sposoby zdobywania pożywienia i ich ewolucję. Omówiona zostanie gospodarka łowiecko – zbieracka, proces udomowienia zwierząt, który prowadził do powstania pasterstwa. W dalszej kolejności zostanie przedstawiona Neolityczna rewolucja agrarna oraz początki rolnictwa oraz przemiany, jakim to rolnictwo podlegało.

wykładowca: dr hab. inż. Wiktor Berski, prof. URK

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

To wydarzenie nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Dostosuj