fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

O pozyskiwaniu żywności – czasy najdawniejsze

— wykłady

Wykład skupi się na żywności, jej pozyskiwaniu przez naszych praprzodków. Skrótowo zostaną omówione pradzieje człowieka, jego ewolucja i rozprzestrzenianie się. Główny nacisk zostanie położony na sposoby zdobywania pożywienia i ich ewolucję. Zostanie omówiona gospodarka łowiecko – zbieracka, proces udomowienia zwierząt, który prowadził do powstania pasterstwa. Kolejno zostanie omówiona Neolityczna rewolucja agrarna oraz początki rolnictwa. Następnym omawianym zagadnieniem będą przemiany, jakim podlegało rolnictwo.

Wydarzenie jest dostępne on-line >>
Lokalizacja wydarzenia ...

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

To wydarzenie nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Dostosuj