fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

Otrzymywanie lustra srebrnego w probówce

— pokazy i eksperymenty, widowisko, projekcje filmowe

Proponowany pokaz będzie polegał na wykrywaniu cukru prostego (np. glukozy) w postaci czystej lub obecnej w napoju z wykorzystaniem reakcji tworzenia lustra srebrnego. Pokaz będzie polegał na tym, że do probówki będzie dodawany roztwór azotanu srebra w amoniaku, który będzie widoczny przez obserwatora w postaci bezbarwnego roztworu. Następnie do próbówki będzie dodawany roztwór cukru. Po ogrzaniu probówki w zlewce z gorącą wodą, na ściankach probówki będzie odkładało się metaliczne srebro, widoczne dla obserwatora w postaci lustra srebrnego, co będzie dowodem na obecność cukru prostego w badanym roztworze.

Wydarzenie jest dostępne on-line >>
Lokalizacja wydarzenia ...

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

To wydarzenie nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Dostosuj