fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

Otwórz swoje oczy, otwórz swój umysł, otwórz się na GEOLOGIĘ

— wykłady

Zajęcia mają na celu przybliżyć słuchaczom, czym zajmuje się dziedzina nauk przyrodniczych zwana geologią oraz zaprezentować szeroki wachlarz możliwości dla przyszłych potencjalnych adeptów geologii.

Wykładowca przedstawi zarówno podstawową – naukową, jak i praktyczną stronę tej dziedziny nauki. Uczestnikom zobrazowana zostanie geologia, jako rodzina nauk o Ziemi badających skład, budowę i rozwój skorupy ziemskiej, a także historię naszej planety, jej ewolucję i procesy, które kształtują jej budowę oraz powierzchnię. W dalszej kolejności wskazane zostanie, że uzyskana w ten sposób wiedza ma znaczenie praktyczne, na przykład w celu poszukiwania kopalin, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństw i dla zaspokajania ich podstawowych (codziennych) potrzeb, ale również dla zapewnienia powszechnego bezpieczeństwa. W tym kontekście Nauki o Ziemi mają bardzo duże znaczenie ze względu na surowce mineralne, których rozpoznaniem zajmują się geolodzy. Ci sami są również niezbędnym ogniwem podczas ich eksploatacji z głębi Ziemi. Kluczowe dla gospodarki człowieka jest również zaopatrzenie w wody z podziemnych poziomów wodonośnych, a także badanie możliwości posadowienia konstrukcji inżynierskich oraz budynków, co zapobiega katastrofom budowlanym. Na terenach doświadczanych przez klęski żywiołowe (np. wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, tsunami, osuwiska) geolodzy zajmują się ponadto przewidywaniem oraz minimalizacją ich skutków.

Podstawową formą przekazu powyższej wiedzy będzie wykład, ale z aktywnym udziałem słuchaczy. Wykładowca poprzez barwną dokumentację fotograficzną wejdzie w interakcję ze słuchaczami. Podczas burzy mózgów, jej moderator (w tej roli wystąpi wykładowca) będzie starał się, aby wszyscy mieli okazję wyrazić swoje zdanie oraz żeby inni mogli się nim zainspirować.

Zapraszamy do rozmowy z autorami prezentacji na czacie: https://join.skype.com/dz256uSIuVxM

 

wykładowca: dr inż. Alicja Kot-Niewiadomska

Wydarzenie jest dostępne on-line >>

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

To wydarzenie nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Dostosuj