fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

Tajemnice małopolskich grodzisk

— wykłady, wystawy

hasło programu:

Tajemnice małopolskich grodzisk

Pradziejowe osady obronne są jednymi z najbardziej spektakularnych pozostałości minionych epok. W przypadku niektórych, lepiej zachowanych grodzisk, do dziś czytelne są przebiegi otaczających je niegdyś wałów, palisad i fos, które z biegiem czasu stały się  naturalnymi elementami krajobrazu. Analizy chronologii, wielkości, kształtu i rozmieszczenia tych unikatowych obiektów dostarczają nam wielu ważnych informacji na temat pradziejowych społeczności, wydatnie uzupełniając naszą wiedzę pozyskaną na ich temat w oparciu o inne źródła archeologiczne. Rzucają bowiem światło na stopień ich organizacji społecznej oraz pozwalają doszukiwać się przyczyn podjęcia tak znacznego wysiłku włożonego w budowę tych niejednokrotnie skomplikowanych założeń. Ustalenia te są szczególnie istotne w odniesieniu do czasów dla których nie dysponujemy źródłami pisanymi, gdyż pośrednio mogą wskazywać na prowadzone niegdyś konflikty międzyplemienne lub niepokoje polityczne.

Dzięki zaawansowanym technologiom, z osiągnięć których często korzysta współczesna archeologia, coraz więcej informacji na temat badanych obiektów można uzyskać bez konieczności podejmowania tradycyjnych badań wykopaliskowych. Przy pomocy ciągle udoskonalanych tzw. metod nieinwazyjnych” – np. laserowe skanowanie powierzchni ziemi – wykonywanie szeregu analiz jest możliwe w gabinetowym zaciszu, … co doskonale wpisuje się w rozpowszechniony w obecnej sytuacji epidemiologicznej model pracy zdalnej.

Formuła on-line:

2 wykłady na platformie ZOOM

18:00 oraz 20:00 – Wykład „Grodziska w Małopolsce i na terenach ościennych”

– typy osad obronnych, historia badań, znaczenie i ich chronologia – dr hab. J. Górski

19.00 oraz  21:00 – Wykład „Analiza danych skanowania powierzchni ziemi – LIDAR i inne techniki niedestruktywne w badaniach grodzisk” 

– niedestrukcyjne metody badań i dokumentacji osad obronnych – dr Damian Stefański

wykładowca: dr hab. Jacek Górski, dr Damian Stefański

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

nocnaukowcow@ma.krakow.pl
Dostosuj