fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

W labiryncie nauki – Laboratoria otwarte mimo wszystko

— zwiedzanie laboratoriów

10 minutowe wizyty z kamerą laboratoriach IFJ PAN. Widzowie będą mogli zobaczyć laboratorium gdzie naukowcy pracują nad: identyfikacją naturalnych izotopów promieniotwórczych w środowisku, weryfikacją izotopów gamma promieniotwórczych w ludzkim ciele, poszukiwaniem markerów chorób nowotworowych, badaniem reakcji syntezy, których wynikiem jest plazma czy też poszukiwaniem nowych materiałów o niesamowitych właściwościach.

Lista laboratoriów:

  • Laboratorium Badań Magnetycznych – podczas wirtualnych odwiedzin w naszym laboratorium omówimy budowę i zasadę działania magnetometru typu SQUID oraz opowiemy o badanych przez nas materiałach. Zaprezentujemy również kilka doświadczeń z dziedziny magnetyzmu, niskich temperatur i nadprzewodnictwa: pokażemy skroplone gazy, takie jak azot i tlen oraz lewitację nadprzewodnika wysokotemperaturowego.
  • O teorii i praktyce w fizyce cząstek – fizyka jest nauką doświadczalną. Jednak aby wyniki eksperymentów przyczyniały się do lepszego zrozumienia otaczającej rzeczywistości, muszą im towarzyszyć badania teoretyczne. W tym filmie wyjaśniamy jak wyglądają takie badania dla najmniejszych znanych nam składników materii – cząstek elementarnych.
  • Pracownia Nano – mikroskop sił atomowych – wchodząc do świata nanostruktur możemy odkryć i zbadać obszary dotąd nieobserwowalne. Jedyny w Polsce mikroskop sił atomowych sprzężony ze spektroskopią absorpcyjną w podczerwieni (NanoIR2) pozwala nam na zobaczenie obiektów o rozmiarach milion razy mniejszych od główki szpilki. Ponadto możemy poznać z czego zbudowany jest badany nanoobiekt, co niewątpliwie warunkuje jego właściwości. Rozkwit nanometrycznych metod badawczych wpłynął szczególnie na rozwój medycyny. Poznanie choćby budowy chemicznej poszczególnych tkanek nowotworowych w nanoskali wspiera odkrycie istoty mechanizmu chorobotwórczego niezbędnego do projektowania skutecznej terapii.
  • Spektrometr Całego Ciała – Spektrometr Całego Ciała w IFJ PAN (SCC) to jeden z dwóch tego typu spektrometrów w Polsce (drugi znajduje się Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku – gdzie zlokalizowany jest jedyny w Polsce reaktor jądrowy), w którym przedmiotem badań są izotopy znajdujące się w człowieku i emitujące promieniowanie gamma. W czasie odwiedzin otworzymy spektrometr (drzwi ważą 2 tony) i pokażemy jego wnętrze z perspektywy osoby poddanej pomiarom, kiedy zamykają się drzwi spektrometru. Opowiemy o pierwszej osobie, która była „zmierzona” w SCC oraz odpowiemy na pytanie: dlaczego właśnie ona była „pacjentem” nr. 1, jakie izotopy promieniotwórcze w jej organizmie zidentyfikowaliśmy i dlaczego właśnie te a nie inne.
  • Laboratorium Plasma Focus – film przedstawia wirtualne zwiedzanie „Laboratorium Plasma Focus” w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, zwane inaczej „Laboratorium Aparaturowych Źródeł Neutronów Im. Prof. Jana A. Czubka”. W ramach krótkiej, wirtualnej wycieczki widzowie zapoznają się wstępnie z konstrukcją i działaniem układów eksperymentalnych typu plasma focus, na przykładzie urządzeń PF-24 i PF-4 oraz kilku obecnie używanych w laboratorium układów diagnostycznych. Urządzenia plasma focus stanowią przykład generatorów i koncentratorów plazmy elektronowo-jonowej typu z-pinch. Głównym celem prowadzonych eksperymentów są badania podstawowe nad zachowaniem gęstej i gorącej plazmy elektronowo-jonowej (generowanej w wyniku wysoko-prądowych wyładowań elektrycznych) oraz nad wydajnością zachodzenia towarzyszących reakcji syntezy jąder pierwiastków lekkich. Film ma na celu zainteresowanie widza tematyką badań nad zachowaniem plazmy i kontrolowaną syntezą jądrową w układach typu z-pinch.
Wydarzenie jest dostępne on-line >>
Lokalizacja wydarzenia ...

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

To wydarzenie nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Dostosuj