fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

Wirtualne zwiedzanie laboratorium

— zwiedzanie laboratoriów

hasło programu:

Współczesne laboratorium w służbie nauki i praktyki rolniczej.

Zwiedzający zapoznają się z profilem laboratorium i rodzajem wykonywanych u nas analiz. Planujemy przygotować filmy pokazujące:

– Pracownię Olfaktometrii – gdzie oznaczamy Lotne Związki Organiczne (w tym zapachowe) w żywności, poznają techniki analityczne: Gas Chromatography/Flame Ionization Detector/Olfactometry (GC/FID-O), Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS);

– Pracownię Atomowej Spektrometrii Absorpcyjnej (ASA) – uczestnicy poznają techniki identyfikacji pierwiastków oraz wezmą udział w pokazie emisji fal świetlnych (barwnych płomieni) pochodzących od różnych pierwiastków;

– Pracownię Bliskiej Podczerwieni (IR) – zostanie przeprowadzona prezentacja spektrofotometru NIRS, widm substancji w podczerwieni oraz przeprowadzona zostanie pokazowa analiza próbek w bliskiej podczerwieni,

– Pracownie oznaczania wyższych kwasów tłuszczowych (WKT), witamin (A, E) oraz aminokwasów (AA). W ramach tych pokazów omówimy techniki chromatografii cieczowej służące oznaczeniu zawartości składników odżywczych w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach;

– Specjalistyczny pojazd laboratoryjny (Mobilne Centrum Analiz Mleka) przystosowany do wykonywania zaawansowanych analiz mleka i siary w warunkach terenowych, bezpośrednio u hodowcy. Pojazd wyposażony jest w Milkoscan Mars który umożliwia szybkie oznaczenie podstawowych parametrów (białko, tłuszcz, kazeina, sucha masa, sucha masa beztłuszczowa, punkt zamarzania) oraz w BacSomatic oznaczający zawartości bakterii i komórek somatycznych.

Jednocześnie informujemy że ze względu na zaistniałą sytuację sanitarną mogą w w/w. programie wystąpić zmiany o których niezwłocznie ponformujemy.

https://www.facebook.com/IZOO.PIB/

https://www.youtube.com/channel/UCqGLDblW4_HFYWfdkOs8j3w

wykładowca: dr hab. Inż. Robert Gąsior

Wydarzenie jest dostępne on-line >>

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

To wydarzenie nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Dostosuj