fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

Z czego można wyprodukować biodisel?

— zwiedzanie laboratoriów

Podczas prezentacji uczestnicy zostaną zapoznani z procesem technologicznym produkcji biopaliwa (biodisla). W szczególności przedstawione zostaną surowce wykorzystywane do produkcji biodisla (różnych generacji), warunki i proces przygotowania surowca, działanie aparatury oraz wpływ produkcji biopaliw na środowisko. Wskazane zostaną aspekty ekonomiczne i ekologiczne produkcji biopaliw z surowców odpadowych.

wykładowca: dr hab. inż. Grzegorz Wcisło

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

Drogą mailową.

Grzegorz.wcislo@urk.edu.pl
Dostosuj