fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

Znaczenie biogospodarki w rozwoju zrównoważonym

— warsztaty

Biogospodarka oznacza zrównoważoną produkcję odnawialnych zasobów biologicznych i przetwarzanie ich na produkty żywnościowe, bioenergię, towary przemysłowe – w tym bioplastiki, biochemikalia, tkaniny i inne materiały, zastępujące produkty konwencjonalnych rafinerii. Spotkanie przeprowadzą Panie dr Małgorzta Pink oraz Joanna Szarek z Katedry Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej, koordynator projektu BLOOM: Boosting European Citizens’ Knowledge and Awareness of Bio-Economy Research and Innovation.

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

Drogą mailową

agnieszka.jozefowska@urk.edu.pl
Dostosuj