fbpx
eoifweoifewiofiofeefw

Zwiedzanie Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

— zwiedzanie laboratoriów

Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej (on-line)

Zapraszamy na wirtualną wizytę w Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów, w którego skład wchodzą Laboratorium Ultraczystej Chemii i Laboratorium Spektrometrii Mas. W trakcie zwiedzania uczestnicy będą mieli możliwość obserwacji procesu ablacji laserowej przy użyciu lasera ekscymerowego 193 nm (ArF) firmy Resonetics podłączonego do kwadrupolowego spektrometru masowego ICP MS XSeries II. Po wykonaniu badań zostanie przeprowadzona i szczegółowo omówiona przykładowa analiza składu izotopowego próbki skalnej z wykorzystaniem spektrometru masowego MC ICP MS Neptune z indukcyjnie wzbudzoną plazmą.

Wydarzenie jest dostępne on-line >>

Program wydarzenia

Pobierz PDF / Dodaj do koszyka

Rejestracja

To wydarzenie nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Dostosuj