Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
Zespół ds. Współpracy Gospodarczej
Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel.: 12 29 90 995
e-mail: nocnaukowcow@umwm.pl