Rejestracja

Informacja nt. sposobu rezerwacji miejsc została zamieszczona w programie Małopolskiej Nocy Naukowców osobno do poszczególnych wydarzeń objętych rejestracją. Rezerwacja rozpocznie się w dniu 20 września 2017 r. o godzinie 9.00. W zależności od instytucji realizującej program rezerwacji miejsc można dokonać poprzez:

 • formularz rejestracyjny, 
 • telefonicznie,
 • mailowo.

UWAGA – na wydarzenia:

 • Kijów.Centrum,
 • Korporacyjne Centrum Badawcze ABB,
 • Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Filologiczny.

uruchomiony zostanie elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej w zakładce program (ścieżka dostępu: program – Kraków – instytucja –  wydarzenie):

 • Multimedialne widowisko – „Zwiedzę wiedzę! Z wizytą w laboratorium”,
  18.00 oraz godz. 20:30* w Kijów.Centum, Kraków, al. Krasińskiego 34
  Termin rozpoczęcia rejestracji: 20.09.2017 r,. godz. 09.00 (na widowisko o godz. 18.00) oraz godz. 11.00 (na widowisko o godzinie 20.30)

* istnieje możliwość rezerwacji miejsc dla grup zorganizowanych liczących od 10 do 25 osób wraz z opiekunami (rezerwację zgłasza osoba odpowiedzialna za grupę podając dane i sumaryczną liczbę uczestników uwzględniając opiekunów, jest odpowiedzialna za dystrybucję biletów).

 • Emisja filmu „Valerian i miasto tysiąca planet” w Kijów.Centrum, Kraków
  Krasińskiego 34

Termin rozpoczęcia rejestracji: 20.09.2017 r., godz. 9.00

 • Pokazy w Korporacyjnym Centrum Badawczym ABB w Krakowie,
  Starowiślna 13a

Termin rozpoczęcia rejestracji: 20.09.2017 r.,

Wejście na pokazy na godzinę:

18.00 – rozpoczęcie rejestracji o godz. 9.00

19.30 – rozpoczęcie rejestracji o godz. 10.00

21.00 – rozpoczęcie rejestracji o godz. 11.00

22.30 – rozpoczęcie rejestracji o godz. 12.00

 • Pokazy w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie,
  Westerplatte 9

Czas pobytu każdej z grup na terenie Instytutu wynosi około 90 minut

Uwaga: pokazy przeznaczone są dla osób powyżej 16. roku życia

Termin rozpoczęcia rejestracji – 20.09.2017 r.

Wejście na pokazy na godzinę:

18.00 – rozpoczęcie rejestracji o godz. 9.00

18.45 – rozpoczęcie rejestracji o godz. 9.30

19.30 – rozpoczęcie rejestracji o godz. 10.00

20.15 – rozpoczęcie rejestracji o godz. 10.30

21.00 – rozpoczęcie rejestracji o godz. 14.00

21.45 – rozpoczęcie rejestracji o godz. 14.30

22.30 – rozpoczęcie rejestracji o godz. 15.00

Informujemy, że Województwo Małopolskie korzysta z uprzejmości Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, który jako instytucja badawcza posiada swoją określoną specyfikę działania, a także ścisłe określone procedury bezpieczeństwa. Z uwagi na bezpieczeństwo udostępnianych laboratoriów i pozostałych pomieszczeń, dopuszcza udział określonej liczby osób w poszczególnych grupach – bez możliwości ich powiększenia. Ponadto godziny pokazów są dostosowane do godzin pracy wskazanych przez Instytut i nie mogą kolidować z harmonogramem pracy Naukowców.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie pokazami w Instytucie Ekspertyz Sądowych rejestracja na poszczególne wejścia trwa – na podstawie praktyki lat poprzednich – około kilkudziesięciu sekund.

 • Wydarzenia organizowane przez Wydział Farmaceutyczny (ul. Medyczna 9) oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego ( Mickiewicza 9A-B)  w Krakowie.

Termin rozpoczęcia rejestracji – 20.09.2017 r., godz. 9.00