fbpx

Informacje dot. rejestracji

Informacja nt. sposobu rezerwacji miejsc została zamieszczona w programie  Małopolskiej Nocy Naukowców osobno dla poszczególnych wydarzeń.

Rezerwacja rozpocznie się w dniu 19 września 2018 r. o godz. 9.00.

W zależności od instytucji realizującej program rezerwacji miejsc można dokonać poprzez:

 • formularz rejestracyjny
 • telefonicznie
 • mailowo

UWAGA – na wydarzenia:

 • Kino Kijów.Centrum
 • Korporacyjne Centrum Badawcze ABB
 • Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna

uruchomiony zostanie elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej
w zakładce program (ścieżka dostępu: program – Kraków – instytucja – wydarzenie).

 • Multimedialne widowisko*„WEHIKUŁ CZASU. O dzieciach, które zmieniły świat”,
  godz. 18.00 i 20:30 w piątek oraz godz. 10.00 w sobotę w Kijów.Centum, al. Krasińskiego 34, Kraków

Termin rozpoczęcia rejestracji: 19.09.2018 r.:

 • od godz. 9.00 (na widowisko w piątek o godz. 18.00)
 • od godz. 11.00 (na widowisko w piątek o godz. 20.30)
 • od godz. 13.00 (na widowisko w sobotę o godz. 10.00)

* istnieje możliwość rezerwacji miejsc dla grup zorganizowanych liczących od 10 do 25 osób
wraz z opiekunami
(rezerwację zgłasza opiekun grupy podając liczbę uczestników).
Grupowa rezerwacja dotyczy widowiska w piątek o godz. 20.30 oraz w sobotę o godz. 10.00.
Na widowisko w piątek o godz. 18.00 przewidziano rezerwację indywidualną.
 

———————————————————————————————————————————————————

 • Emisja filmu „Człowiek, który zabił Don Kichota” w Kijów.Centrum, al. Krasińskiego 34, Kraków

Termin rozpoczęcia rejestracji: 19.09.2018 r.:

 • od godz. 15.00 (na projekcję filmową w piątek o godz. 22.30)

———————————————————————————————————————————————————

 • Pokazy w Korporacyjnym Centrum Badawczym ABB w Krakowie,
  Starowiślna 13a

Termin rozpoczęcia rejestracji: 20.09.2018 r.:

 • od godz. 9.00 (na pokazy o godz. 18.00)
 • od godz. 10.00 (na pokazy o godz. 19.30)
 • od godz. 11.00 (na pokazy o godz. 21.00)
 • od godz. 12.00 (na pokazy o godz. 22.30)

———————————————————————————————————————————————————

 • Pokazy w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie,
  Westerplatte 9

Czas pobytu każdej z grup na terenie Instytutu wynosi około 90 minut.
Uwaga: pokazy przeznaczone są dla osób powyżej 16. roku życia.

Termin rozpoczęcia rejestracji – 21.09.2018 r.:

 • od godz. 9.00 (na pokazy o godz. 18.00)
 • od godz. 9.30 (na pokazy o godz. 18.45)
 • od godz. 10.00 (na pokazy o godz. 19.30)
 • od godz. 10.30 (na pokazy o godz. 20.15)
 • od godz. 14.30 (na pokazy o godz. 21.00)
 • od godz. 15.00 (na pokazy o godz. 21.45)
 • od godz. 15.30 (na pokazy o godz. 22.30)

Informujemy, że Województwo Małopolskie korzysta z uprzejmości Instytutu Ekspertyz Sądowych
w Krakowie, który jako instytucja badawcza posiada swoją określoną specyfikę działania, a także ścisłe określone procedury bezpieczeństwa. Z uwagi na bezpieczeństwo udostępnianych laboratoriów i pozostałych pomieszczeń, dopuszcza udział określonej liczby osób w poszczególnych grupach – bez możliwości ich powiększenia. Ponadto godziny pokazów są dostosowane do godzin pracy wskazanych przez Instytut i nie mogą kolidować z harmonogramem pracy Naukowców.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie pokazami w Instytucie Ekspertyz Sądowych rejestracja na poszczególne wejścia trwa – na podstawie praktyki lat poprzednich – około kilkudziesięciu sekund.

Dostosuj