Antropocen w twoim ogródku

Opis wydarzenia:

Organizator: Instytut Nauk Geologicznych PAN Ośrodek Badawczy w Krakowie

Obszar: zmiany klimatyczne (redukcja CO2)

Intensywna działalność człowieka przyczyniła się do zmiany składu atmosfery, gleb i wód, wpływając również na przebieg procesów geologicznych. Obecnie żyjemy w epoce holocenu, jednak według niektórych naukowców ta epoka zakończyła się około 70 lat temu. Od lat prowadzone są badania dokumentujące działalność człowieka w zapisie geologicznym, a już niebawem nastąpi sformalizowanie nowej epoki geologicznej zwanej antropocenem. Jej dolną granicę ma wyznaczać cienka lecz rozpoznawalna globalnie warstwa plutonu-239, będąca pozostałością po intensywnych testach broni jądrowej w połowie XX wieku. Drastyczne zmiany, obserwowane po roku 1950, mają ogromny wpływ na cały system ziemski jak również zapis geologiczny. Przykładowo, wzmożone wydobycie i zużycie węglowodorów wiąże się podwyższoną ilością gazów cieplarnianych w atmosferze, co z kolei nie pozostaje bez wpływu na życie w oceanach.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wykładu (link aktywny od godziny 17.00, 29 września 2023):

https://youtu.be/q7V_96ACHvw

Informacje:

ADRES : ul. Senacka 3, 30-002 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : sala wykładowa, I piętro

Skip to content