Antropocen w twoim ogródku |      Антропоцен на твоєму подвір’ї

Opis wydarzenia:

Organizator: Instytut Nauk Geologicznych PAN Ośrodek Badawczy w Krakowie

Obszar: zmiany klimatyczne (redukcja CO2)

Intensywna działalność człowieka przyczyniła się do zmiany składu atmosfery, gleb i wód, wpływając również na przebieg procesów geologicznych. Obecnie żyjemy w epoce holocenu, jednak według niektórych naukowców ta epoka zakończyła się około 70 lat temu. Od lat prowadzone są badania dokumentujące działalność człowieka w zapisie geologicznym, a już niebawem nastąpi sformalizowanie nowej epoki geologicznej zwanej antropocenem. Jej dolną granicę ma wyznaczać cienka lecz rozpoznawalna globalnie warstwa plutonu-239, będąca pozostałością po intensywnych testach broni jądrowej w połowie XX wieku. Drastyczne zmiany, obserwowane po roku 1950, mają ogromny wpływ na cały system ziemski jak również zapis geologiczny. Przykładowo, wzmożone wydobycie i zużycie węglowodorów wiąże się podwyższoną ilością gazów cieplarnianych w atmosferze, co z kolei nie pozostaje bez wpływu na życie w oceanach.

https://youtu.be/q7V_96ACHvw (start: piątek, 30 września o godz. 17.00)

Інтенсивна діяльність призвела до зміни складу атмосфери, ґрунтів і води, впливаючи також на перебіг геологічних процесів. Зараз ми живемо в епоху голоцену, але, на думку деяких вчених, ця епоха закінчилася близько 70 років тому. Протягом багатьох років проводилися дослідження, щоб задокументувати діяльність людини в геологічному літописі, і незабаром буде офіційно встановлена нова геологічна епоха, відома як антропоцен. Його нижня межа буде позначена тонким, але впізнаваним у всьому світі шаром плутонію-239, залишком інтенсивних випробувань ядерної зброї в середині двадцятого століття. Різкі зміни, що спостерігалися після 1950 року, мали глибокий вплив на всю земну систему, а також на геологічний літопис. Наприклад, збільшення видобутку та споживання вуглеводнів пов’язане зі збільшенням кількості парникових газів в атмосфері, що, у свою чергу, впливає на життя в океанах.

 

Можливе проведення заходу українською мовою в інший час, за попереднім записом.

 

Informacje:

ADRES : ul. Senacka 3, 30-002 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : sala wykładowa, I piętro

Skip to content