Co nas niebawem czeka: zagadka trójkąta bermudzkiego i płonący lód w Karpatach

Opis wydarzenia:

Organizator: Instytut Nauk Geologicznych PAN Ośrodek Badawczy w Krakowie

Obszar: zmiany klimatyczne (redukcja CO2)

Obecne zmiany klimatyczne wywołane działalnością człowieka będą się w przyszłości nasilać. Jednym z mechanizmów samowzmacniania tych raz rozpoczętych procesów jest sprzężenie zwrotne pomiędzy wzrostem średniej temperatury, zarówno w skali planetarnej, jak i regionalnej, a emisją gazów cieplarnianych z rezerwuarów naturalnych. Dotyczy to zwłaszcza metanu, gazu o dwudziestokrotnie wyższym potencjale cieplarnianym w porównaniu z ditlenkiem węgla. W czasie pokazu zademonstrowane zostanie między innymi zjawisko „płonącego lodu”, a także okazy z naszych karpackich kolekcji wapieni z kopalnych wysięków metanowych, ze skamieniałościami organizmów związanych z ekosystemami chemotroficznymi.

Informacje:

ADRES : Senacka 3, 30-002 Kraków

LOKALIZACJA WYDARZENIA : Taras Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie

Skip to content